Helios
Helios > Dekorativni premazi > Novosti > Arhiva novosti
11dec

Najlepša fasada v Srbiji 2009

više

25maj

SPEKTRA Sunny colours s novim stilskim imenom – SPEKTRA Style

više

Arhiva novosti i obaveštenja: 2014 2012 2011 2010 2009

7dec

Fasada - izbor prikladnog "odela" za vaš domReč fasada ima dva značenja - sa tehničkog stanovišta to su sve spoljašnje površine neke zgrade, a ponekad ta reč označava samo one zidne površine koje gledaju na ulicu i zato su slikovitije od ostalih površina koje su manje izložene pogledu. Kad biramo premaz i nijansu boje moramo znati da na to utiče mnogo činilaca. Obično najpre pomislimo na estetske efekte – uticaj izabranog premaza i nijanse na izgled zgrade, usklađenost sa njenom arhitekturom, ukus i želje vlasnika zgrade, itd. Zaboravljamo na tehničke i fizikalne karakteristike kako premaza tako i zgrade. Pod tim podrazumevamo kako sastav podloge, prianjanje i postojanost premaza na njoj, otpornost izabranog premaza i nijanse na atmosferske uticaje i svetlost tako i principe građevinske fizike, jer zahvati na spoljašnjim zidovima utiču na funkcije fasade, a naročito na njene izolacione karakteristike.
 

Kako izabrati najbolju moguću vrstu premaza?
Moramo biti svesni činjenice da fasadne površine treba prvenstveno zaštititi od štetnih i uništavajućih uticaja životne sredine. Glavni uzrok većine oštećenja je vlaga koja prodire u unutrašnjost građevinske konstrukcije. Vlaga je nosilac kiselih jona koji izazivaju rđanje armature (zapremina nastalih oksida i soli je velika, zbog toga se pojavljuju pukotine u strukturi – a to između ostalog smanjuje toplotnu izolaciju zgrade), nečistoće koja se taloži na površini fasade, veća vlažnost podstiče rast mikroorganizama (plesni, alge, mahovina), itd. Drugi uzrok propadanja fasade je sunčana svetlost, naročito nevidljivi delovi spektra kao što su ultraljubičasti (UV) i infracrveni (IR) zraci koji izazivaju propadanje vezivnih materijala u građevinskoj strukturi, čime se smanjuje njena čvrstina i omogućava lakši prodor vlage u unutrašnjost zida.

Treba, znači, izabrati takav premaz i nijansu boje koji će omogućiti brzu razmenu vlage i sprečiti suviše veliku akumulaciju toplotne energije na površini fasade. Sa vlagom su povezane dve fizikalne pojave - paropropusnost i vodoodbojnost. Važan je takođe i uticaj nijanse boje na zaštitu fasade jer tamnije nijanse apsorbuju više toplotne energije, što može da izazove brže propadanje materijala ako se toplota akumuliše na površini fasade.

Kupci se najčešće odlučuju za akrilne fasadne boje (SPEKTRA akrilna fasadna boja i SPEKTRA akrilna fasadna boja s vlaknima) koje su ekonomične i spadaju u klasu boja koje su srednje paropropusne i visoko vodoodbojne. Pogodne su, znači, za zaštitu fasadnih površina, a rad sa njima, s obzirom da su na vodenoj osnovi, znatno je prijatniji i manje štetan po zdravlje nego rad sa bojama na bazi rastvarača.
Kada obnavljate stare fasade koje su u pogledu vezivanja već oslabile, a pored toga su i ispucale, pametno je izabrati boju koja ne samo što će da pokrije te pukotine, nego će istovremeno da spreči pucanje novog filma boje. Među takve boje spada SPEKTRA akrilna fasadna boja s vlaknima. U pogledu paropropusnosti i vodoodbojnosti je slična običnoj akrilnoj fasadnoj boji, a dodana vlakna i izbor punila učvršćavaju film i povećavaju vodoodbojnost premaza boje.

Zbog sve veće ekološke svesti kako proizvođača tako i korisnika, sve više opada potražnja fasadnih boja na bazi rastvarača (SPEKTRA fasadna boja HELIOFAS) koje su, istina, manje prijatne za rad, ali mogu da se nanose i pri vrlo niskim temperaturama (do –10°C, ako podloga nije zamrznuta), što boje na vodenoj osnovi ne omogućavaju (najniža temperatura okoline i objekta je +5°C), zbog čega se sezona bojenja ograničava samo na toplije periode u godini.

Pomoću sistema mešanja HGMIX, fasadne boje u sva tri kvaliteta mogu da se pripreme u više od deset hiljada nijansi boja.

Fasadne boje na bazi silikonskih smola (SPEKTRA silikonska fasadna boja) spadaju u novu generaciju boja u kojima je kombinovana maksimalna paropropusnost i vodoodbojnost i koje nude najbolju moguću zaštitu fasadnih površina. Zaštitna funkcija premaza je dodatno pojačana korišćenjem vrlo stabilnih pigmenata otpornih na UV zrake i atmosferske uticaje. Izbor nijansi boja je uži jer upotrebljavamo samo anorganske pigmente koji ispunjavaju zahteve za alkalnu otpornost na UV zrake i atmosferske uticaje, što takođe važi i za premaze na silikatnoj osnovi. U poređenju sa silikonskom fasadnom bojom, ekonomski su povoljnije boje koje, sa nešto manjim udelom silikonske smole i većim udelom disperzionog veziva, još uvek spadaju u klasu visoko paropropusnih i vodoodbojnih premaza (SPEKTRA siloksanska fasadna boja).

Zahvaljujući većem sadržaju disperzionog veziva, za nijansiranje na sistemu mešanja boja HGMIX je moguće koristiti univerzalne pigmentne paste, pa je izbor nijansi isti kao kod akrilnih fasadnih boja. SPEKTRA siloksanska fasadna boja znači kombinuje sve prednosti akrilnih i silikonskih fasadnih boja i predstavlja vrlo dobru zaštitu fasadnih površina. Da bi se obezbedila dugoročna zaštitna uloga premaza nisu važni samo vrsta premaza i izabrana nijansa, već i pravilna priprema podloge, od čišćenja i popravljanja oštećenih delova fasade do uništavanja mikroorganizama (SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL). Premaz, naime, ne može da popravi greške u podlozi i zaustavi procese koji su posledica vlage – može samo da ih za izvesno (nekad vrlo kratko) vreme prekrije. Vrlo važni su takođe način aplikacije, odgovarajući vremenski i temperaturni uslovi u vreme aplikacije i sušenja, pravilna zaštita fasadnih površina od vlage i preteranog izlaganja suncu za vreme bojenja, i slično.

na vrh

  • Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj