Helios
Helios > Dekorativni premazi > Građevinski premazi > Unutrašnje zidne boje - bele > Unutrašnje zidne boje

Novosti i promene u 2014. godini

  • Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj

Unutrašnje boje


Unutrašnje boje

Unutrašnje zidne površine su različitog kvaliteta zavisno od građevinskog materijala i završne obrade. Najčešće se radi o raznim zidanim površinama koje su obrađene završnim malterom raznog kvaliteta ili o montažnim zidovima od gips-kartonskih ploča koji su obično obrađeni masama za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina. Kada birate boju za zid, Helios u svom sistemu HGMIX nudi više od deset hiljada nijansi boja.

Ako su u pitanju stare zidne površine, susrećemo se sa raznim premazima kao što su krečne, disperzione, silikatne, silikonske i uljane boje. Pošto su podloge vrlo različite, boje za unutrašnje zidove moraju da ispunjavaju neke osnovne zahteve da bi film boje na zidu vršio kako dekorativnu tako i zaštitnu funkciju. Sa stanovišta korisnika boja mora biti pogodna za nanošenje četkom, valjkom, a ponekad i špricanjem. Uz to, rad mora da bude jednostavan, boja mora što manje da teče, ali da se lepo razliva, mora imati dovoljno dugo vreme sušenja da bi omogućila rad mokro na mokro i mora da omogući rad u dovoljno širokom opsegu temperatura (između +5 i +30ºC). Pored toga, premaz mora dobro da pokriva, a izgled mora da bude adekvatan izabranom dekorativnom efektu. U nekim slučajevima boja ne može da ispuni sve ove zahteve, što posebno važi za jevtinije premaze.

Karakteristike boja zavise od njihovog sastava. Glavne komponente koje utiču na karakteristike boja za unutrašnje zidove su vezivo, pigment, voda (u nekim slučajevima organski rastvarač), punila i dodaci. Većina ovih boja napravljena je na bazi takozvanih disperznih veziva. Vrsta i količina veziva utiču na razna svojstva filma boje - čvrstinu, stabilnost na svetlosti, otpornost na atmosferske uticaje, upijanje prljavštine, elastičnost, itd. Proizvođač bira vezivo s obzirom na zahteve koje treba da ispuni boja.
Korisniku je važno da zna šta može da očekuje od izabrane boje, jer na taj način može da se odluči koju boju da izabere za određeni prostor. Proizvođači često svrstavaju boje za unutrašnje zidove prema mehaničkim karakteristikama i izgledu filma boje na zidu, i to u sledeće grupe:

  • neperive bele boje za unutrašnje zidove;
  • perive zidne boje (bele, HGMIX);
  • izolacione zidne boje.Karakteristike neperivih belih zidnih boja


Ove boje, što se tiče sastava, sadrže vrlo malu količinu veziva, pa nisu otporne na čišćenje mrlja vodom i deterdžentima. Film boje je otporan samo na suvo brisanje. Pošto veziva ima vrlo malo, film boje ostaje otvoren – protok vodene pare kroz film je brz, pa se na takvim površinama ne skuplja kondenzovana para. Otvoren film boje takođe znači da se na njega često hvata prljavština koja prodire i do podloge, a pored toga njegova mehanička čvrstina je mala, pa se film boje brže oštećuje. Rezultat svega toga je da zidne površine obojene ovakvim premazima treba češće obnavljati (SPEKTRA boja za unutrašnje zidove). Ponekad ove boje sadrže više belog pigmenta, pa je njihova pokrivna moć veća, a premaz belji (SPEKTRA 2000 boja za unutrašnje zidove i SPEKTRA EXTRA boja za unutrašnje zidove). Ponekad se ovim bojama dodaju biocidna sredstva koja sprečavaju i usporavaju pojavu plesni i drugih mikroorganizama na zidovima, što se često događa na neizolovanim zidnim površinama u kuhinjama i kupatilima (SPEKTRA boja za zidove u kuhinjama i kupatilima). Što se tiče nijansi, najčešća je obična bela boja. Sastav boje ne omogućava pripremu intenzivnijih nijansi, a do svetlijih dolazimo korišćenjem već pripremljenih pigmentnih koncentrata (dodatak najviše 3 – 5 %). S obzirom na sve što je rečeno, ove vrste boja su pogodne za manje opterećene zidne površine kao što su plafoni, spavaće sobe i slično. Istini za volju, one se u velikoj meri upotrebljavaju u većini stambenih prostorija prvenstveno zbog povoljne cene i želje korisnika da zidovi ostanu što više paropropusni.


Karakteristike perivih zidnih boja

Za perive zidne boje (SPEKTRA periva boja za unutrašnje zidove, SPEKTRA latex polumat/mat i SPEKTRA DOMFLOK) je karakterističan mnogo veći sadržaj veziva. Film boje otporan je na pranje vodom i deterdžentima (u skladu sa normom DIN EN 13330), zato nije potrebno često obnavljanje premaza. Film je takođe mnogo čvršći i otporan je na mehanička oštećenja i prljanje. Izgled filma zavisi od vrste boje, obično je vrlo gladak, a sjaj varira od mat, preko polumat sve do visokog sjaja. Neki vrhunski perivi premazi imaju veći dekorativni efekat koji je rezultat specijalnog sastava ili nanošenja raznim alatom. Perive boje odlikuje takođe veća izdašnost, jer se po kvadratnom metru troši bar jedna trećina manje nego kod pomenutih neperivih boja. Karakteristično je takođe i dobro razlivanje boje koje naročito dolazi do izražaja na vrlo glatkim, kitovanim i brušenim podlogama, tako da struktura valjka ili četke uopšte nije vidljiva. U ovom segmentu premaza Helios nudi pripremu bilo koje nijanse boje u sopstvenim mešalicama. U sistemu mešanja boja vam je na raspolaganju više od 10.000 nijansi boja. Zahvaljujući svim navedenim karakteristikama, ove boje su pogodne za zidne površine izložene većim mehaničkim opterećenjima, tj. za prostorije u kojima se kreće odnosno zadržava mnogo ljudi. Pod tim se podrazumevaju čekaonice, stepeništa, hodnici, kancelarije, dnevne sobe, dečje sobe, itd.


Karakteristike izolacionih boja

Poslednja, ali vrlo važna grupa su takozvane izolacione boje koje su obično izrađene na bazi veziva rastvorenih u organskim rastvaračima. Upotrebljavaju se za izolaciju mrlja koje su rastvorljive u vodi, zbog čega boje na vodenoj osnovi ne mogu da ih izoluju. To su mrlje od nikotina, izlivene vode, dima, katrana, dečjih bojica rastvorljivih u vodi kao što su flomasteri, drvene bojice, itd. Ova vrsta mrlja se rastvara u vodi koju sadrži nanesena boja, zato ih u fazi sušenja voda izbacuje na površinu. Voda isparava, a mrlje ostaju na površini. Ako mrlje premažete izolacionom bojom, one ostaju ispod filma boje. Ranije su ove vrste mrlja prekrivane fasadnim bojama i bojama za označavanje puteva koje su izrađene na bazi rastvarača sa vrlo agresivnim mirisom, zbog čega nisu bile pogodne za zidove u unutrašnjem prostoru. Savremene izolacione boje (SPEKTRA antinikotinska boja, SPEKTRA antimikrobna boja) izrađene su na bazi rastvarača koji sadrže minimalnu količinu aromata, zato su znatno manje štetne po zdravlje i nemaju intenzivan miris. Za ove boje je karakteristično da se relativno brzo suše, perive su, jednostavne za nanošenje i lepo se razlivaju. Pri toniranju treba biti pažljiv jer mogu da se upotrebljavaju samo pigmentni koncentrati pogodni za boje na bazi rastvarača.

Zbog izuzetno široke palete boja za unutrašnje zidove teško je izabrati najadekvatniju. Pri izboru svakako odlučuju opterećenja kojima su izloženi zidovi i namena prostora. Moramo biti svesni da svaki premaz ne priliči svakom prostoru, prvenstveno sa aspekta dekorativnog efekta i efikasnosti upotrebe.

na vrh